Skip to:

 

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem wystąpili do Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawickiego o podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji rodzin z dziećmi, które nie otrzymują świadczeń z funduszu alimentacyjnego z powodu przekroczenia kryterium dochodowego.

- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zapewniają równość szans dzieciom pozbawionym wsparcia od zobowiązanego do alimentacji rodzica. Istotne jest to, że świadczenia te nie zastępują dochodów z pracy i co do zasady alimentów, lecz uzupełniają te dochody po to, aby rodzic mógł na odpowiednim poziomie zaspokajać konkretne potrzeby lub zrealizować określone cele związane z wychowaniem dziecka – podkreślili Adam Bodnar i Marek Michalak.

We wspólnym wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów Rzecznicy wskazali, że w dalszym ciągu grupa osób uprawnionych do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest bardzo nieliczna w stosunku do liczby dzieci pozbawionych alimentów od rodzica oraz faktycznych potrzeb zabezpieczenia prawa dziecka do godziwych warunków życia. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywać należy w niezmienionym od lat kryterium dochodowym, od którego uzależnione jest prawo do jego przyznania.

Czytaj także: Alimenty: system „złotówka za złotówkę” dla dobra dzieci 

- We wcześniejszych wystąpieniach podkreślaliśmy, że dobrym rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie na grunt ustawy o pomocy osobom uprawionym do alimentów tzw. systemu „złotówka za złotówkę”, stosowanego obecnie przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na przyznanie świadczeń rodzinom, których dochód nieznacznie przekracza kryterium z tym, że w pomniejszonej kwocie – przypomnieli Rzecznicy.

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.000 zł brutto, natomiast w 2007 r. – kiedy procedowano nad ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – kwota minimalnego wynagrodzenia była na poziomie 936 zł brutto.

Od 2018 r. minimalne wynagrodzenie ma wynieść 2100 zł brutto. Oznacza to, że kolejne dzieci zostaną pozbawione świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Samotny rodzic zarabiający minimalne wynagrodzenie (1530 zł netto), wychowujący jedno dziecko przekroczy próg dochodowy uprawniający do świadczeń z funduszu o 40 zł.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezesa Rady Ministrów (PDF)

Odpowiedź MRPiPS (PDF)

 

Inne wspólne wystąpienia RPD i RPO dotyczące problemu alimentacji:

W sprawie ukrywania przez pracodawców dochodów wypłacanych pracownikom zobowiązanym do alimentacji

Sposób Rzeczników na bezrobotnych dłużników alimentacyjnych

Kampania społeczna – sposób na dłużników alimentacyjnych

RPO i RPD do PIP ws. niealimentacji

Niealimentacja jest przestępstwem