Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 18 lutego 2010 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o wzmocnienie uprawnień rodziców adopcyjnych w zakresie korzystania z urlopów ojcowskich.

Nowelizacja kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw z 6 grudnia 2008 roku daje prawo korzystania z tzw. urlopu tacierzyńskiego rodzicom adopcyjnym tylko wtedy, jeśli przysposabiane dziecko nie ukończyło 12 miesiąca życia. Marek Michalak uważa, że należałoby przepis ten zmienić ze względu na długotrwałą procedurę adopcyjną. "Rodzicom adopcyjnym powinno się dać taką samą szansę na wykorzystanie urlopu ojcowskiego, jak rodzicom naturalnym" - napisał Rzecznik Praw Dziecka.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej