Skip to:

11 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedłożył Przewodniczącym Komisji Sejmu RP: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży uwagi dotyczące kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w z związku z wynikami przedstawionymi w tym zakresie przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Interwencje podejmowane przez Rzecznika Praw Dziecka potwierdzają wnioski z kontroli NIK. Marek Michalak zwraca uwagę, że podstawowym problemem, który uniemożliwia praktyczną realizację istniejących przepisów prawa jest niedostateczne przygotowanie nauczycieli oraz pracowników jednostek władzy terenowej do zmian w edukacji dzieci z niepełnosprawnością - zarówno ze względu na brak fachowej wiedzy w tym zakresie, jak i barierę mentalną.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka