Skip to:

6 listopada 2012 roku - Rzecznika Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił Ministrowi Edukacji Narodowej Krystynie Szumilas uwagi oraz spostrzeżenia po kontroli wypoczynku letniego 2012 r., zlokalizowanego na terenie całego kraju. Rzecznik dostrzega konieczność podjęcia działań w celu poprawy dostępu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością do wypoczynku organizowanego w gronie rówieśników. Jego niepokój budzi również fakt, że osoby zatrudniane jako wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży nie muszą przedstawiać zaświadczenia o niekaralności. W ok. 35 % miejsc wypoczynku poza miejscem zamieszkania kontrolujący stwierdzili brak przestrzegania przepisów prawa w zakresie organizacji i nadzorowania wypoczynku.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej