Skip to:

7 stycznia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP Piotra Baucia, w sprawie bieżącego oceniania w klasach I-III szkoły podstawowej.

Rzecznik wyraził swoje poparcie dla stanowiska, prezentowanego w tej kwestii przez Koalicję osób i instytucji w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty „Dziecko bez stopni”.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka powszechnie stosowany w polskiej szkole cyfrowy system oceniania nie sprzyja uczeniu się, ponieważ nie zawiera informacji, z czym konkretnie dziecko dobrze sobie radzi, a z czym nie. Nie wskazuje też, jakie należy wprowadzić zmiany, by uczeń mógł uzyskiwać coraz lepsze efekty. Takie wskazówki są szczególnie istotne na wczesnym etapie edukacji, gdy dziecko poznaje różne metody uczenia się. Rzecznik Praw Dziecka uznał za wskazaną nowelizację przepisów w tym zakresie.

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP