Skip to:

28 października 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z wnioskiem o rozważenie wprowadzenia tzw. „Certyfikatu jakości pracy placówki” do obowiązujących przepisów regulujących funkcjonowanie tych placówek, w których przebywają dzieci, a które podlegają resortowi pracy i polityki społecznej.

Wprowadzenie procesu certyfikacji placówek służyłoby podniesieniu jakości działań na rzecz dzieci oraz standardów opieki i wychowania, a co za tym idzie – zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju i bezpieczeństwa.

Wniosek o wprowadzenie Certyfikatu jakości placówki jest kolejnym wystąpieniem Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej