Skip to:

23 stycznia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza z prośbą o udzielenie informacji w zakresie oceny warunków higieny procesu nauczania w kontekście możliwości pozostawienia przez uczniów w szkole części podręczników i przyborów szkolnych.

Rzecznik Praw Dziecka wciąż otrzymuje sygnały od rodziców zaniepokojonych ciężarem tornistrów, jakie muszą nosić do szkoły ich dzieci. W związku z przeprowadzoną przez Głównego Inspektora Sanitarnego kontrolą Marek Michalak zwrócił się także z prośbą o przekazanie danych szkół, które nie realizują obowiązujących przepisów, jeśli taki stan został stwierdzony.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Głównego Inspektora Sanitarnego