Skip to:

22 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas o informacje o działaniach podjętych przez ministerstwo w sprawie nieprzestrzegania przez szkoły obowiązku zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.

Rzecznik Praw Dziecka jest zaniepokojony wynikami kontroli przeprowadzonych przez pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w szkołach. Inspektorzy odwiedzili 16913 szkół. Kontrole wykazały, że dyrektorzy 1398 szkół nie realizują przepisów § 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka