Skip to:

W dniu 19 grudnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia, Bartosza Arłukowicza z prośbą o informacje dotyczące realizacji programu lekowego, którego celem jest leczenie dzieci chorujących na nadmiar żelaza w organizmie.

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka, skuteczne wdrożenie programu wymaga realnych działań, a następnie monitorowania ich przebiegu i efektów. Ograniczenie działań jedynie do obwieszczenia o przyjęciu programu nie jest jednoznaczne z jego realizacją. Do tej pory ani jedno dziecko nie skorzystało ze wspomnianego leczenia, co budzi u nich poczucie krzywdy, a u rodziców poczucie bezsilności.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia

Odpowiedź Ministra Zdrowia