Skip to:

8 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z prośbą o zbadanie i wyjaśnienie problemu długiego okresu oczekiwania na gwarantowane świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji medycznej dla dzieci z niepełnosprawnością.

Jak informują zgłaszający się do Rzecznika Praw Dziecka rodzice i opiekunowie dzieci, od momentu rejestracji dziecka w odpowiedniej placówce służby zdrowia do momentu wdrożenia zalecanych zabiegów leczniczych nierzadko upływa kilka lub kilkanaście miesięcy, co czyni - w ich ocenie - rekomendowane zabiegi daremnymi i nieskutecznymi.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę, że opisane praktyki stoją w sprzeczności z wymogami nakładanymi na Państwa przez Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych z 13 grudnia 2006 r. oraz z Konwencją o prawach dziecka z 20 listopada 1989 r.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia