Skip to:

6 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie dostępu dzieci z chorobą nowotworową do nowoczesnych metod leczenia.

Badając indywidualną sprawę braku dostępności specjalistycznej terapii dla chłopca cierpiącego na nowotwór typu neuroblastoma, Rzecznik Praw Dziecka został poinformowany o występujących w tej dziedzinie trudnościach, wynikających z nieuregulowania problematyki niekomercyjnych badań klinicznych u dzieci, co stanowi przeszkodę we wprowadzaniu nowoczesnych programów leczenia u dzieci.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia