Skip to:

8 stycznia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusza Jędrzejczyka w sprawie dostępu dzieci i młodzieży do lecznictwa uzdrowiskowego.

To kolejne wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka w przedmiotowej sprawie. Rzecznik na podstawie danych uzyskanych od dyrektorów placówek uzdrowiskowych zauważa, że istnieją możliwości zwiększenia liczby dzieci korzystających z tego typu leczenia. Konieczna jest jednak weryfikacja wyceny świadczeń uzdrowiskowych dla dzieci, wprowadzenie i finansowanie przez NFZ nowych programów leczniczych dla dzieci oraz wprowadzenie mechanizmów gwarantujących coroczną waloryzację stawki.

Ponadto niezbędne jest nałożenie na lekarzy rodzinnych obowiązku sprawozdawania o liczbie skierowań wystawionych na leczenie uzdrowiskowe dla dzieci.

Rzecznik Praw Dziecka zaapelował o rozważenie podjęcia ww. postulatów, wskazujących możliwość leczenia uzdrowiskowego dla dzieci i młodzieży w zakresie szerszym, niż dotychczas.

Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Odpowiedź Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia