Skip to:

27 czerwca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych Jacka Cichockiego z prośbą o wykreślenie z projektu ustawy o cudzoziemcach zapisów umożliwiających umieszczania małoletnich cudzoziemców przebywających w Polsce bez opieki w strzeżonych ośrodkach.

Pobyt dzieci w ośrodku typu zamkniętego może wpływać negatywnie na ich rozwój psychofizyczny, a także ograniczyć wynikające z art. 70 ust. 1 Konstytucji prawo małoletnich do nauki. Taka regulacja nie jest zgodna z najlepiej pojętym dobrem dziecka. Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka jako alternatywę dla umieszczania cudzoziemskich dzieci bez opieki w ośrodku strzeżonym należałoby rozważyć skierowanie małoletnich do placówki opiekuńczo - wychowawczej.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka