Skip to:

25 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie poinformował Ministra Edukacji Narodowej Joannę Kluzik-Rostkowską o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu specjalnych ośrodków wychowawczych, domagając się pilnego podjęcia działań w tym zakresie. Wyraził swoje zaniepokojenie, że już dwukrotnie sygnalizowane przez niego problemy nadal pozostają aktualne. Podkreślił, że w specjalnych ośrodkach wychowawczych przebywa ok. 2000 dzieci, których dobro może być zagrożone.

Placówki te, mimo że działają w systemie oświaty, często przyjmują dzieci na podstawie postanowień sądów o umieszczeniu ich w pieczy zastępczej (w SOW w Katowicach dotyczy to 96% wychowanków). Badania przeprowadzone przez Rzecznika Praw Dziecka wykazały, że aczkolwiek funkcjonowanie tych ośrodków jest utożsamiane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych, to nie wykonują one wielu ważnych zadań nałożonych prawem na placówki pieczy zastępczej. Co gorsza, badane przez Rzecznika ośrodki nie realizują również obowiązków placówki oświatowej (nie kontynuują pracy z dzieckiem rozpoczętej w szkole). Ośrodki te nie zatrudniały do pracy z dziećmi z odpowiedniej liczby wychowawców i specjalistów. Zdarzało się, że dzieci pozostawały pod wyłączną opieką osoby zatrudnionej jako pomoc wychowawcy (np. z wykształceniem technik ogrodnik).

Nieprawidłowości stwierdzone przez Rzecznika Praw Dziecka potwierdziły kompleksowe kontrole przeprowadzone przez inne organy. W ocenie Rzecznika sytuacja wydaje się zatem alarmująca i wymaga podjęcia pilnych działań naprawczych, chroniących dobro umieszczonych tam dzieci.

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej