Skip to:

18 grudnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza o udzielenie informacji o aktualnej sytuacji dzieci poważnie chorych, przebywających w szpitalach psychiatrycznych mimo braku wskazań do dalszej hospitalizacji lub umieszczonych w placówkach nieprzygotowanych do udzielenia im odpowiedniej pomocy.

Rzecznik Praw Dziecka, na podstawie analizy wpływających do niego próśb o interwencję, już w listopadzie 2012 roku podnosił problem niewystarczającej liczby zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych lub placówek specjalistyczno-terapeutycznych, w których te dzieci mogłyby znaleźć najlepszą opiekę  i wsparcie. Otrzymał wówczas informację, że dążeniem resortu polityki społecznej jest tworzenie warunków do funkcjonowania coraz większej liczby zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych, spełniających te wymagania.

Jednak powyższy problem w dalszym ciągu nie został rozwiązany. Nadal napływają informacje o przedłużających się pobytach dzieci w szpitalach psychiatrycznych z powodu niemożności zapewnienia im specjalistycznej opieki poza szpitalem.

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej