Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 30 maja 2014 r. wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie zasad realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci będące pacjentami hospicjów.

Sprawa 5-letniego chłopca, cierpiącego na ciężką i niezwykle rzadką, postępującą chorobę neurodegeneracyjną o niekorzystnym rokowaniu oraz analiza przepisów prawa oświatowego wskazują na brak skutecznych rozwiązań, dotyczących nauki dzieci nieuleczalnie chorych z wysokim ryzykiem przedwczesnej śmierci, objętych opieką paliatywną w hospicjum lub w domu – tj. zasad dostosowanych do sytuacji zdrowotnej tych dzieci.

Wystąpienie do Miniester Edukacji Narodowej

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej