Skip to:

13 maja 2015 r. do Rzecznika Praw Dziecka wpłynęła odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na wystąpienie z 11.02.2015 r. w sprawie braku skuteczności egzekucji za granicą świadczeń alimentacyjnych zasądzonych przez polskie sądy w przypadku, gdy zobowiązanym do świadczenia alimentacyjnego jest obywatel Republiki Włoskiej.

Minister Sprawiedliwości poinformował, że resort w reakcji na wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka skierował do Komisji Europejskiej wniosek o organizację podczas marcowego spotkania Europejskiej Sieci Sądowej dwustronnych rozmów ze stroną włoską na temat jakości współpracy w zakresie  egzekwowania za granicą świadczeń alimentacyjnych.

Poinformował również, że  w marcu Ministerstwo Sprawiedliwości przesłało do Ministero della Giustizia istotne zastrzeżenia dotyczące współpracy w tym zakresie, nadesłane przez 17 polskich Sądów Okręgowych.

Minister Sprawiedliwości podkreślił również, że krytyczna ocena pracy organu włoskiego przekazana przez Sądy Okręgowe pokrywa się z tezami zawartymi w piśmie Rzecznika Praw Dziecka, tj. sądy zwracają uwagę na powtarzające się nieuzasadnione zdaniem wierzycielek umorzenia postępowań prowadzonych po przekazaniu spraw włoskiemu organowi centralnemu, w wielu sprawach milczenie organu i brak reakcji na powtarzające się monity, brak możliwości ustalenia adresu zobowiązanego we Włoszech bądź przekazywanie informacji o jego niewypłacalności bez uzasadnienia nt. ewentualnego zatrudnienia, posiadania rachunku bankowego lub innych aktywów podlegających zajęciu, nieuzasadnione w ocenie sądów odrzucanie wniosków o uznanie wyroków pochodzących sprzed daty wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Minister zapewnił, że podejmie kolejne kroki w celu uzyskania wyraźnej poprawy we współpracy z włoskim Ministerstwem. Zaznaczył również, że  część sądów już odnotowała korzystne zmiany.

 

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości

Wystąpienia z 11 lutego 2015 r.