Skip to:

30 lipca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Telewizji Polskiej S.A. Juliusza Brauna w sprawie dotyczącej braku możliwości bezpłatnej rejestracji przez TVP i późniejszej emisji Festiwalu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Impresje Artystyczne", który odbywa się corocznie od 1996 roku w Ciechocinku.

Festiwal jest wspaniałą okazją, by pokazać w telewizji publicznej, że dzieci i młodzież z niepełnosprawnością robią rzeczy wyjątkowe. Rzecznik mając na uwadze wspieranie inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, co jest wpisane w realizowaną przez Telewizję Polską S.A misję publiczną, zwrócił się do Prezesa TVP o podjęcie działań umożliwiających rejestrację wspomnianego wyżej Festiwalu.

Wystąpienie do Prezesa Telewizji Polskiej S.A.