Skip to:

W dniu 28 kwietnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o interwencję w sprawie niewłaściwego przepływu funduszy z budżetu państwa, przeznaczanych na specjalne potrzeby uczniów z dysfunkcjami.

Chodzi o to, by przekazywane przez MEN środki finansowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi były wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Poprzednie wystąpienie RPD do MEN w tych kwestiach miało miejsce w roku 2011.

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej