Skip to:

15 lutego 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego z prośbą o przedstawienie wyjaśnień, czy kierowany przez niego resort dokonał analizy, jak zmiany dotyczące zasad funkcjonowania bibliotek szkolnych, przedstawione w projekcie założeń z dnia 16 stycznia 2013 roku ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego, wpłyną na możliwość korzystania przez uczniów z biblioteki szkolnej oraz w jaki sposób proponowane rozwiązania mają być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt założeń zakłada bowiem wprowadzenie rozwiązań dotyczących współpracy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych, m.in. w odniesieniu do zwiększania samodzielności i elastyczności działania tych jednostek poprzez stworzenie możliwości wykonywania zadań biblioteki szkolnej przez bibliotekę publiczną.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Administracji i Cyfryzacji