Skip to:

- Sprawa dotyczy najmłodszych, szczególnie narażonych na zakażenie wirusem RS, zatem powinna być jak najszybciej rozwiązana – pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, powołując się na informacje o problemach w przeprowadzeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia konkursów ofert mających wyłonić dodatkowych świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programu lekowego dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem RS.

Od 1 marca 2018 r. produkt leczniczy Synagis został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Profilaktyka zakażeń wirusem RS (ICD-10 P 07.2, P07.3, P 27.1)” w ramach poszerzonej populacji pacjentów, obejmującej także dzieci urodzone między 28 a 32 tyg. ciąży. Zgodnie z informacją otrzymaną od Konsultanta Krajowego w dziedzinie neonatologii - Pani prof. dr hab. Ewy Helwich populacja dzieci objętych uprawnieniem od skorzystania z profilaktyki zakażeń wirusem RS wzrosła ok. 3-krotnie. W związku z tym w celu wykonania immunoprofilaktyki u ww. grupy dzieci w okresie sezonu zakażeń wirusem RS - trwającym od 1 października do 30 kwietnia – konieczne jest zwiększenie liczby świadczeniodawców realizujących ten program lekowy. - Z danych przekazanych przez Panią Konsultant wynika, że obecne zasoby to 31 świadczeniodawców zaś potrzeby są co najmniej dwukrotnie większe – podkreśla RPD.

Tymczasem Narodowy Fundusz Zdrowia co najmniej od lipca br. informuje, że nie posiada środków finansowych na ten cel. Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii prowadziła rozmowy z przedstawicielami kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, jednak dotychczas nie udało się znaleźć rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Jak podnosi Pani Adriana Misiewicz z Biura Koalicji dla Wcześniaka: Wirus RS w okresie jesienno-zimowym jest wszechobecny i o ile u dzieci urodzonych o czasie i u dorosłych może wywołać kaszel lub katar, to dla wcześniaków jest śmiertelnie groźny. Zakażenia wywołane tym wirusem mogą doprowadzić do niewydolności oddechowej, co często kończy się pobytem w szpitalu i ratowaniem życia na oddziale intensywnej terapii – a mówimy o dzieciach, które nie mają w pełni dojrzałego układu oddechowego i układu odpornościowego. Znamy przypadki dzieci, u których infekcja wywołana wirusem RS spowodowała niedotlenienie mózgu, co z kolei skutkuje porażeniem dziecięcym mózgowym, padaczką lekooporną i niedomykaniem się zastawek w komorach serca. Nawet wcześniaki, które nie mają aż tak poważnych powikłań, po przebytej infekcji RSV w starszym wieku częściej chorują na infekcje dróg oddechowych. W przyszłości taka infekcja może 4-krotnie zwiększyć ryzyko zachorowania na astmę oskrzelową.

Nadzór nad działalnością Narodowego Funduszu Zdrowia sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia, stąd apel Rzecznika do Ministra Zdrowia o podjęcie działań w niniejszej sprawie.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (PDF)