Skip to:

16 września 2013 r. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, ponownie zwrócił do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego w sprawie instytucji zatarcia skazania za przestępstwa popełniane na szkodę małoletnich. W ocenie Rzecznika zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, znajdującym się w różnego rodzaju instytucjach opiekuńczych i oświatowych, wymaga, aby wyjątki od instytucji zatarcia skazania obejmowały szerszy katalog przestępstw. Rzecznik podkreśla, że należałoby rozważyć, czy wyłączenie instytucji zatarcia skazania powinno dotyczyć tylko przypadku kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia (art. 106a kodeksu karnego) - czy nie należy uwzględnić także tzw. wyroków łagodnych (z warunkowym zawieszeniem)?

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości