Skip to:

24 czerwca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. Juliusza Brauna o aktywny udział Telewizji Polskiej jako nadawcy publicznego w IX Ogólnopolski Przystanek PaT, organizowany przez Komendę Główną Policji w ramach programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „Razem Bezpieczniej” przy wsparciu Rzecznika Praw Dziecka w Koninie w dniach 2-5 lipca 2014 r.

Wydarzenie to znakomicie wpisuje się w misję publicznej telewizji, jako akcja profilaktyki uzależnień i aspołecznych zachowań wśród młodzieży, mocno akcentująca profilaktykę rówieśniczą. Dziewięć edycji Przystanku i działania całoroczne akcji Profilaktyka a Ty pod hasłem „Jesteś potrzebny. Bądź wolny od uzależnień. Staraj się pomagać innym.” Porwały za sobą już blisko 200 tysięcy młodzieży powyżej 14 roku życia.

Wystąpienie do Prezesa Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A.