Skip to:

19 grudnia 2014 r.  Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, zwrócił się ponownie do Ministra Edukacji Narodowej – Joanny Kluzik-Rostkowskiej o wprowadzenie zmian w rozporządzeniu w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego. W ostatniej odpowiedzi Minister Edukacji Narodowej poinformował, że wprowadzenie proponowanych przez Rzecznika zmian będzie możliwe dopiero po nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela, oraz że działania w tym zakresie zostały już podjęte. Mając na względzie, że od czasu tej deklaracji minęły już dwa lata Rzecznik zwraca się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o zintensyfikowanie prac w powyższym zakresie. Rzecznik dostrzega także konieczność rozszerzenia odpowiedzialności dyscyplinarnej na wszystkich nauczycieli zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne. W aktualnym stanie prawnym podlegają jej jedynie nauczyciele mianowani i dyplomowani.

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej