Skip to:

W dniu 5 maja 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o interwencję w sprawie zmian w przepisach dotyczących sposobu przeprowadzania konkursów przedmiotowych i olimpiad.

Rzecznik Praw Dziecka wskazał na konieczność dostosowania warunków i organizacji konkursów do możliwości dzieci z niepełnosprawnością, na przykład niewidomych. To niezbędne, by każde dziecko – z dysfunkcją czy bez niej – mogło się rozwijać i być dumne ze swoich mocnych stron.

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej