Skip to:

11 czerwca 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego o dokonanie szczegółowej analizy praktyki sądowej w zakresie prowadzenia postępowań o wykonywanie ustalonych kontaktów z dzieckiem, a także podjęcie działań legislacyjnych w tym zakresie.

Potrzebę dokonania analizy Rzecznik uzasadnił obserwowanymi nieprawidłowościami w zakresie praktyki sądowej w postępowaniach o wykonywanie kontaktów, np. przewlekłość postępowań toczących się w tym przedmiocie, brak ich priorytetowego traktowania, niskie kwoty zasądzane od rodzica nierespektującego orzeczenia.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości