Skip to:

18 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów z prośbą o podjęcie działań informacyjnych, uświadamiających i uwrażliwiających osoby dokonujące kontroli biletów i dokumentów uprawniających do ulg w środkach transportu lokalnego na dobro kontrolowanych dzieci i młodzieży.

Z listów, jakie trafiają do Biura Rzecznika Praw Dziecka wynika, że kontrolerzy często w niewłaściwy sposób odnoszą się do kontrolowanych dzieci, nie udzielają im niezbędnych informacji, niedokładnie sprawdzają dokumenty uprawniające do ulgowych bądź darmowych przejazdów, są nieuprzejmi i nastawieni nie na pomoc dziecku, a jedynie na wyegzekwowanie opłat od jego opiekunów. W wystąpieniu Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę, że dzieci podróżujące środkami transportu powinny być traktowane w sposób szczególny, z cierpliwością i wyrozumiałością. Przypomniał także, że według obowiązujących przepisów, przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zapewnienie transportu publicznego należy do zadań własnych gminy.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów