Skip to:

1 sierpnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się ponownie do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie korzystania przez nastolatków z usług oferowanych przez solaria oraz konieczności stworzenia uregulowań prawnych chroniących zdrowie i życie dzieci.

Rzecznik wniósł o powtórną analizę problemu. Przypomniał, że zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia WHO wskazują na konieczność unikania sztucznego promieniowania UV oraz potrzebę wprowadzenia zakazu korzystania z solariów przez młodzież w wieku szkolnym i konsekwentnego wdrażania jej do racjonalnego korzystania ze słońca.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia

Odpowiedź Ministra Zdrowia