Skip to:

12 maja 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie książeczki zdrowia dziecka. Rzecznik konsekwentnie od wielu lat występuje z postulatem, by książeczka zdrowia dziecka stała się indywidualnym zewnętrznym dokumentem medycznym, stanowiącym własność rodzica. Powinny być w niej gromadzone informacje dotyczące wszelkich świadczeń medycznych udzielonych dziecku. Rzecznik podkreślił, że książeczka zdrowia musi być równorzędnym dokumentem w stosunku do innej dokumentacji medycznej, a sporządzanie wpisów powinno stanowić obowiązek dla osób udzielających świadczenia medycznego.

Rzecznik wyraził przekonanie, że prawidłowo wypełniane książeczki zdrowia pozwolą lekarzom na optymalizację działań medycznych, zaś rodzicom dziecka na bieżącą ocenę skuteczności podejmowanych działań.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia

Odpowiedź Ministra Zdrowia