Skip to:

8 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie dostępności do opieki zdrowotnej dla dzieci z chorobą nowotworową kości. Jedyna w Polsce placówka wykonująca zabiegi implantowania endoprotez u dzieci – Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka, z powodu zmniejszenia przyznanych jej środków finansowych będzie zmuszona do ograniczenia wykonywania tych zabiegów.

Rzecznik zaapelował do Ministra Zdrowia o podjęcie działań umożliwiających właściwe leczenie wszystkich małoletnich chorych, dotkniętych chorobą nowotworową kości.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia