Skip to:

14 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie lepszej ochrony praw dziecka w placówkach niepublicznych. Rzecznik wskazuje na konieczność zmian w obecnie obowiązujących przepisach dotyczących wprowadzenia opiniowania oraz kontrolowania przez kuratora oświaty placówek niepublicznych.

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej