Skip to:

12 grudnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP VII kadencji w sprawie liczebności klas I-III na pierwszym etapie edukacji (edukacja wczesnoszkolna), z uwagi na planowane zmiany ustawy o systemie oświaty. Rzecznik negatywnie ocenia proponowane zmiany w tym zakresie.

Ze względu na konieczność zapewnienia dzieciom właściwych warunków nauki i wychowania Rzecznik postuluje, aby zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej były prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. Swoją opinię w tej sprawie przestawiał już dwukrotnie Ministrowi Edukacji Narodowej.

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP VII kadencji