Skip to:

22 stycznia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych Jacka Cichockiego w związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o planowanej przez Komendanta Głównego Policji likwidacji 10 policyjnych izb dziecka w Polsce, m.in. w Radomiu, Płocku, Częstochowie, Elblągu, Zielonej Górze.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę, że zmniejszenie liczby policyjnych izb dziecka może utrudnić postępowanie procesowe prowadzone wobec nieletnich oraz pełnienie nadzoru przez sędziego rodzinnego nad czynnościami Policji wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Spraw Wewnętrznych