Skip to:

7 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny wystąpił do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystki Sejmu RP oraz Komisji Zdrowia Sejmu RP, przedstawiając stanowisko w kwestii ustalenia niezbędnych działań, które należy podjąć, aby przeciwdziałać nasilającemu się problemowi nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Rzecznik Praw Dziecka w oparciu o analizę działań i interwencji, podejmowanych przez Biuro RPD, w konsultacji z ekspertami z Instytutu Matki i Dziecka, Instytutu Żywności i Żywienia, a także innymi specjalistami z zakresu żywienia i kultury fizycznej oraz przedstawicielami samorządów, sformułował wnioski oraz propozycje zmian, które mogą przyczynić się do wzrostu aktywności fizycznej a także zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystki Sejmu RP oraz Komisji Zdrowia Sejmu RP