Skip to:

7 lutego 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił Ministrowi Zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi uwagi do Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka w programie należy wprowadzić priorytet opieki nad dziećmi. Niezbędne jest położenie większego nacisku na szczególne potrzeby onkologii dziecięcej, w tym zasoby sprzętowe, kompetencje i wspieranie placówek zajmujących się leczeniem dzieci.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia

Odpowiedź Ministra Zdrowia