Skip to:

2 kwietnia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sławomira Piechoty w sprawie niewykonywania przez rodziców obowiązku alimentacyjnego względem dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na dużą liczbę wpływających do niego informacji o niewykonywaniu przez rodziców obowiązku alimentacyjnego względem dziecka. Najczęściej zgłaszane problemy dotyczą długotrwałości i nieskuteczności postępowań egzekucyjnych o alimenty oraz niedostatecznej pomocy dla dzieci, którym przysługuje prawo do alimentów, a nie otrzymują ich z powodu bezskutecznej egzekucji.

Powyższa problematyka była tematem wystąpień Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz do Ministra Sprawiedliwości.

Rzecznik zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Sejmowej o wsparcie postulatów, zawartych w przedmiotowych wystąpieniach.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka