Skip to:

30 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza o przeanalizowanie zbyt niskiej wyceny świadczeń pediatrycznych.

W informacjach, jakie docierają do Biura Rzecznika Praw Dziecka od rodziców, organizacji pozarządowych oraz władz samorządowych, a także pismach od Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych i Prezesa Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k/Warszawy pojawia się kwestia zbyt niskiej wyceny procedur pediatrycznych. Jako przykład dziedziny znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej należy wskazać psychiatrię dzieci i młodzieży.

Rzecznik Praw Dziecka z nadzieją przyjął informację o rozpoczęciu w Ministerstwie Zdrowia prac nad oceną prawidłowości dotychczasowej wysokości wyceny procedur pediatrycznych, wyraża jednak przekonanie, że prace nad zmianami wyceny powinny być traktowane priorytetowo.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia