Skip to:

25  sierpnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie objęcia wszystkich dzieci świadczeniem polegającym na zabezpieczeniu profilaktycznym lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych.

Rzecznik w  wystąpieniu wskazał, że ok. 10 % dzieci, u których zęby szóste wyrzynają się po ukończeniu 7. roku życia, może automatycznie zostać pozbawionych gwarantowanego świadczenia, polegającego na lakowaniu profilaktycznym bruzd zębów szóstych.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia normujące przedmiotowy problem, gwarantuje jednorazowe takie świadczenie, ale tylko do ukończenia przez dziecko 7. roku życia. Mając na względzie zły stan uzębienia (próchnica) wśród populacji wieku rozwojowego, Rzecznik uważa, że należy zagwarantować ze środków publicznych zabezpieczanie bruzd pierwszych zębów trzonowych stałych, co najmniej do ukończenia 8. roku życia.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia

Odpowiedź Ministra Zdrowia