Skip to:

19 grudnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie organizacji i funkcjonowania Ośrodków Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy.

Analiza podejmowanych przez Rzecznika spraw ujawniła braki w regulacjach prawnych określających funkcjonowanie ww. placówek.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka konieczne jest poddanie analizie kwestii związanych z organizacją procesu wychowawczego i opiekuńczego w internatach ośrodków szkolenia i wychowania oraz zasad sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem Ochotniczych Hufców Pracy.

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej