Skip to:

27 maja 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka z prośbą o podjęcie działań mających na celu wzmocnienie ochrony dzieci, którym nie przysługuje obligatoryjne prawo do lokalu socjalnego.

Ze spraw, które napływają do Biura Rzecznika Praw Dziecka wynika, że gminy ze względu na niewystarczającą ilość lokali, nie wywiązują się z obowiązku wskazania dłużnikowi pomieszczenia tymczasowego. Wśród osób zalegających z czynszem znajdują się m.in. kobiety w ciąży oraz małoletni i to właśnie im powinien przysługiwać taki lokal. Jednak pomieszczenie tymczasowe udostępniane jest na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i po upływie tego czasu, komornik usuwa dłużnika do noclegowni lub schroniska. W stosunku do dziecka, którego rodzice nie są w stanie zapewnić właściwych warunków mieszkaniowych, może to oznaczać rozłąkę z nimi i umieszczenie poza rodziną biologiczną.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej