Skip to:

8 stycznia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego, Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza oraz Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z prośbą o informacje na temat działań podjętych wobec osób mających opuścić zakład karny, wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 22 listopada 2013 roku o postępowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Wspomniana ustawa wchodzi w życie 21 stycznia 2014 roku i swoim działaniem powinna objąć m. in. Mariusza T., który dopuścił się w latach 80-tych zbrodni zabójstwa wobec małoletnich na tle seksualnym, a który zakończy odbywanie kary odosobnienia w pierwszej połowie lutego. Ze sporządzonej na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka informacji przedstawionej przez Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu wynika, że Mariusz T. po zakończeniu odbywania kary powinien być poddany długoterminowemu oddziaływaniu terapeutycznemu, gdyż nadal stanowi zagrożenie społeczne, w tym dla małoletnich.

Mają na uwadze najwyższe dobro dzieci oraz zabezpieczenie ich przed możliwością popełnienia przestępstwa na ich szkodę, Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do ww. resortów z prośbą o wskazanie jakie działania prewencyjne mogą być podejmowane wobec tzw. sprawców niebezpiecznych od czasu opuszczenia przez nich zakładu karnego do czasu ewentualnego uznania ich sądownie za osoby stwarzające zagrożenie.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Zdrowia

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości