Skip to:

15 lutego 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w sprawie konieczności przeanalizowania zarówno praktyki, jak i aktów prawnych z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli oraz postępowania dyscyplinarnego. Jednocześnie wniósł o zintensyfikowanie prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego. Zastrzeżenia Rzecznika Praw Dziecka co do orzekania przez komisje dyscyplinarne w sprawach nauczycieli potwierdziło kolejne rozstrzygnięcie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej