Skip to:

9 lipca 2014r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z wnioskiem o przeprowadzenie analizy praktyki umarzania postępowań przygotowawczych z powołaniem się na tzw. pozaustawowy kontratyp karcenia małoletnich.

Do Rzecznika Praw Dziecka napływa corocznie bardzo wiele spraw związanych z biciem dzieci przez osoby dorosłe oraz ich poniżaniem, czy innym złym traktowaniem. Na gruncie tych spraw można zaobserwować przypadki umarzania postępowań przygotowawczych z powołaniem się przez prokuratorów na tzw. pozaustawowy kontratyp karcenia małoletnich. Mając na celu wzmocnienie standardów ochrony praw dziecka oraz dostrzegając konieczność zmiany praktyki w zakresie ścigania przestępstw, na podstawie art. 10a ust. 1 ustawy z 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.), Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie analizy przedstawionego wyżej zagadnienia przez Prokuraturę Generalną oraz o poinformowanie o jej wynikach.

Wystąpienie do Prokuratora Generalnego

Odpowiedź Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku

Odpowiedź Prokuratora Generalnego