Skip to:

3 stycznia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak w sprawie projektowanych aktów wykonawczych do projektu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rzecznik Praw Dziecka przedstawił w wystąpieniu spostrzeżenia i sugestie dotyczące rozwiązań, które wpłyną na jakość opieki nad dziećmi oraz ułatwią tworzenie dla nich bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu. Zdaniem Marka Michalaka towarzyszące ustawie akty wykonawcze powinny szczegółowo regulować m.in. wymagania budowlane wobec placówek; sposób i rodzaj dokumentowania pobytu dzieci w żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna oraz kwalifikacje zawodowe osób pracujących we wskazanych w ustawie formach opieki.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej