Skip to:

1 sierpnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży. Z badań epidemiologicznych wynika, że nadal poważnym problemem dotykającym większość uczniów jest występowanie próchnicy.

Marek Michalak wyraził przekonanie, że zachodzi potrzeba dokonania wszechstronnej, wieloaspektowej analizy przedstawionych danych, a następnie podjęcia działań zmierzających do efektywnej poprawy stanu uzębienia dzieci i młodzieży. Sugeruje również konieczność zabezpieczenia dotychczas funkcjonujących gabinetów stomatologicznych w szkołach, szczególnie, że jest to miejsce, w którym świadczenia stomatologiczne mogą otrzymać dzieci z rodzin o niskich dochodach oraz te z rodzin wielodzietnych. Wyniki badań stanu uzębienia dzieci i młodzieży - konkluduje Rzecznik Praw Dziecka - są na tle niepokojące, że upoważniają do podejmowania różnorodnych, w tym niekonwencjonalnych metod jego poprawy, do których zaliczam tzw. dentobusy.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia