Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o przekazanie aktualnych informacji na temat działań Ministerstwa Zdrowia w obszarze opieki zdrowotnej nad uczniami.

Rzecznik nawiązał do wystąpienia z czerwca  W odpowiedzi Sekretarz Stanu Pani Józefa Szczurek-Żelazko poinformowała, że organizacja opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym została określona w projekcie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (…). Projekt jest po uzgodnieniach i konsultacjach publicznych. W art. 36 projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami wskazano, że planowany termin wejścia w życie proponowanych w tej ustawie regulacji to 1 września 2018 r. Tymczasem zgodnie z informacją Rządowego Centrum Legislacji projekt nadal znajduje się na etapie prac legislacyjnych.  Rzecznik dopytuje o wejście w życie regulacji dotyczących sprawowania nad uczniami opieki zdrowotnej, oraz ewentualne problemy z procedowaniem nad projektem.

W ww. odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia wskazała także, że w 2018 r. będzie realizowany program polityki zdrowotnej pn.: „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”, na który w 2018 r. zabezpieczono w rezerwie celowej kwotę 5 mln zł. Stąd pytanie Rzecznika na jakim etapie jest realizacja tego projektu i jakim cieszy się zainteresowaniem wśród organów prowadzących szkoły publiczne.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (PDF)

Odpowiedź MZ (PDF)