Skip to:

5 lutego 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka o przekazanie informacji dotyczących postępowań zainicjowanych wnioskami złożonymi przez dyrektorów zakładów karnych w trybie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24). Rzecznik Praw Dziecka wystąpił również o dokonanie szczegółowej analizy problemu i podjęcie stosownych działań, które w sposób optymalny zabezpieczą trwające i przyszłe postępowania prowadzone na podstawie powyżej wskazanych przepisów oraz podjęcie działań celem wypracowania i wdrożenia rozwiązań systemowych, które nakazałyby sądom i biegłym sądowym rozpoznanie tych spraw przed zakończeniem odbywania kary przez osoby, których wnioski te dotyczą.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości