Skip to:

29 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego z wnioskiem o podjęcie prac nad przygotowaniem inicjatywy ustawodawczej w zakresie procedury nadawania oznaczenia kategorii wiekowej filmom wyświetlanym w kinach.

Rzecznik Praw Dziecka rozszerzył wcześniejszy postulat także na filmy rozpowszechniane wśród odbiorców indywidualnych, dostępne w obrocie handlowym na różnych nośnikach danych.

Propozycja Marka Michalaka jest reakcją na informacje od widzów skarżących się na wyświetlanie w kinach filmów nieodpowiednich dla dzieci w wieku wskazanym przez dystrybutora. Z lektury listów wynika, że oznaczanie filmów kategorią wiekową winno być procedurą prawnie zdefiniowaną, o określonym przebiegu, przeprowadzaną z udziałem osób dysponujących wiedzą z psychologii rozwoju człowieka.

Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Odpowiedź Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego