Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak dalej monitoruje problemy w dostępie do immunosupresyjnych produktów leczniczych stosowanych u małoletnich pacjentów.

Już w lipcu 2017 r. Rzecznik wystąpił do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, wskazując, że drastyczna podwyżka ceny m.in. leku Valcyte powoduje, że rodzice dzieci z listy osób oczekujących na przeszczepienie rozważają możliwość rezygnacji z przeszczepu, w związku z brakiem możliwości ponoszenia kosztów terapii dziecka po transplantacji.

Z uwagi na aktualne doniesienia medialne dotyczące dalszych podwyżek dopłat świadczeniodawców do  tych leków Rzecznik ponownie zasygnalizował Ministrowi Zdrowia problem wzrastających cen, w szczególności produktu leczniczego Valcyte w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego. Rzecznik oczekuje od Ministra Zdrowia działań w sprawie.

Obecnie obowiązujące obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.105) kształtuje dopłatę pacjenta do ww. leku w wysokości 785,98 zł (wysokość dopłaty świadczeniobiorcy poprzedniego obwieszczenia wynosiła 702,95 zł). Aktualnie cena tego produktu leczniczego kolejny raz wzrosła - o 83,03 zł.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (PDF)

Odpowiedź MZ (PDF)

Czytaj także:

Skuteczność terapii dzieci po transplantacjach