Skip to:

5 maja 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Stanisławy Prządki oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty o podjęcie działań zmierzających do zainicjowania prac nad zmianą przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i rozszerzenie katalogu spraw z zakresu prawa rodzinnego, od których przysługuje skarga kasacyjna, o sprawy rozstrzygane na podstawie Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka wprowadzenie kontroli orzeczeń przez Sąd Najwyższy jest właściwym rozwiązaniem, umożliwiającym wyeliminowanie wadliwych orzeczeń dotyczących istotnych dla dziecka kwestii określających miejsce jego pobytu. Zapewniłoby to jednolitość wykładni prawa i praktyki sądowej podczas rozpatrywania spraw o wydanie dziecka.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka